Выпуск с Алексеем можно посмотреть на этой странице :https://mahor.ru/narodnyy-mahor-3/vypusk-18-pesni-luch-solnca-zolotogo-i-prosto-igral-na-skripke-